Duminică 12 Iulie 2020
Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Preoţi originari din Gherăeşti

Este vrednic de remarcat faptul că Parohia Gherăeşti, ataşată exemplar de Biserică, totdeauna săritoare în a ajuta la formarea viitorilor slujitori ai altarelor, să fie binecuvântată cu suflete generoase, gata în a răspunde vocaţiei de a se dedica serviciului preoţesc ori vieţii monahale. Au mers mulţi la seminar, însă, conform celor spuse de Isus: "mulţi chemaţi, puţini aleşi", nu toţi au ajuns la hirotonire. Au ajuns la sfinţirea preoţească următorii fii ai Gherăeştilor:

1. Pr. Gheorghe Istoceanu s-a născut în ziua de 5 aprilie 1877. A urmat cursurile Seminarului diecezan din Iaşi iar cele teologice la Roma, după care a fost hirotonit în ziua de 23 septembrie 1900. A activat ca paroh la Horleşti (1901-1913), la Oţeleni (1913-1934) şi la Bârgăoani (1934-1946) după care s-a pensionat, continuând să slujească în Parohiile Pustiana, Grozeşti şi Gherăeşti. Aici a murit în ziua de 23 martie 1951.

2. Pr. Anton Mărghit s-a născut în anul 1877. A urmat cursurile seminariale şi teologice la Iaşi. Aici a fost hirotonit în ziua de 26 noiembrie 1906. 

A activat cu mult zel în Parohiile Răchiteni şi Gherăeşti, fiind şi vicar-foraneu (decan) de Siret. În anul 1920 a fost primit în Ordinul Franciscan şi a activat ca vicar la Parohia Galaţi până la moarte, în ziua de 23 ianuarie 1927.

3. Pr. Wilhelm Clofanda s-a născut în 1883. A urmat cursurile gimnaziale şi liceale, precum şi cele teologice în Seminarul din Iaşi şi a fost sfinţit preot în 1906. A fost paroh în Tămăşeni între 1907 şi 1909, iar în restul vieţii a slujit cu tot devotamentul ca paroh de Botoşani, cu excepţia anilor de detenţie (1950-1954). A fost şi administrator substitut al Diecezei de Iaşi, între anii (?). A decedat la 23 martie 1969, la Botoşani, şi a fost înmormântat în cimitirul din acest oraş.

4. Pr. Dumitru Andrieş s-a născut la 21 mai 1894. A urmat cursurile seminariale la Iaşi, iar în timpul primului război mondial a servit ca asistent sanitar în spitalele armatei. După război a fost trimis la Roma, în Colegiul "De Propaganda Fide" pentru studiile teologice. A fost hirotonit în 1922. Revenit în dieceză cu doctoratul în teologie, a activat în seminar şi colaborator la "Presa Bună". În 1927 a fost numit paroh la Focşani, iar între 1927 şi 1932 a împlinit şi misiunea de decan al districtului Trotuş. Confratele preot Ioan Mărtinaş îi face următorul portret: "Mic de statură, dar îndesat la făptură şi repede la mers, nepătat în moravuri, era omul conştiinţei şi al datoriei. Blând şi amabil cu toţi, părintele Andrieş nu era în stare să facă vreun rău cuiva. Vesel şi glumeţ, el era sufletul întâlnirilor. Când apărea "Zacheu" (pseudonim sub care îşi publica versurile), feţele tuturor se înseninau ca şi cum ar fi răsărit soarele...". A murit la vârsta de numai 48 de ani, în timp ce era operat într-o clinică din Bucureşti de neoplasm cerebral, la data de 21 februarie 1942. A fost înmormântat în cimitirul Bellu-catolic din Bucureşti.

5. Pr. Petru Andrei s-a născut în ziua de 8 noiembrie 1908. După cursurile seminariale este trimis pentru a studia teologia la Universitatea din Strassbourg, unde obţine licenţa în dreptul canonic. A fost hirotonit în ziua de 16 iulie 1933. Întors în ţară i se dă în primire întinsa Parohie Pustiana, de pe Valea Tazlăului, pe care o administrează timp de 18 ani, după care activează ca paroh la Huşi, Iaşi, Luizi-Călugăra, Valea-Seacă şi Bacău. Între 1956-1979 a fost şi decan de Bacău. De aici s-a pensionat, la 1 februarie 1979, retrăgându-se la Parohia Satu-Nou, comuna Pârgăreşti, judeţul Bacău. A murit în ziua de 6 iulie 1979 şi a fost înmormântat în cimitirul satului său natal.

6. Pr. Carmil Gherghel s-a născut în 1925, a intrat în seminarul diecezan în 1939. După instaurarea regimului comunist, continuarea studiilor a fost blocată, Carmil fiind încorporat în detaşamente de muncă, formă specială de satisfacere a serviciului militar la acea vreme, pe o durată de trei ani. În toamna anului 1952 a fost lăsat la vatră, putând să continue studiile la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia. A fost hirotonit preot în condiţii speciale la Oradea, în sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri, 8 decembrie 1954. A fost profesor şi spiritual la Seminarul din Iaşi; a activat ca vicar în parohiile Iaşi, Văleni şi Huşi. În perioada 1972-1990 a fost paroh de Săbăoani. După pensionare a ajutat în Parohia Valeni şi în alte parohii, iar în ultimii trei ani s-a retras la Cotnari la nepotul său, pr. Iosif Gherghel. A decedat la Cotnari la data de 5 martie 2003.

7. Pr. Iosif Gherghel, fratele lui Carmil. S-a născut la 17 martie 1931. După cursurile primare, în 1942 este înscris la seminarul diecezan. Din 1948 şi 1954, din cauza închiderii seminarului de către comunişti, intră în câmpul muncii (4 ani) iar apoi, din 1952-1954 e încorporat pentru serviciul militar, după care intră în Institutul Teologic din Alba-Iulia până în 1956, iar apoi la Iaşi. În 1960 este hirotonit. Din 1960 până în 1969 a activat ca profesor de muzică şi contabil în seminar. De aici a plecat la Văleni - Bacău. În ultimii ani ai vieţii a suferit de arterită. În 1985 a fost operat la Spitalul Fundeni. A trecut la Domnul în ziua de 15 mai 1993.

8. Pr. Anton Dănculesei s-a născut la 3 septembrie 1934. După cursurile primare, intră în seminarul diecezan, în anul şcolar 1947-1948. După închiderea seminarului rămâne acasă, în familie, până în 1955 când reintră în seminar, mai întâi la Alba-Iulia, iar apoi la Iaşi. Este hirotonit la 29 iunie 1965, de către episcopul Marton Aron, la Alba-Iulia. Activează mai întâi ca vicar parohial în diferite parohii. Din 1984 este paroh la Pralea - Bacău, unde s-a remarcat ca un priceput administrator parohial.

9. Episcopul Petru Gherghel, s-a născut în ziua de 28 iunie 1940. Şcoala primară o urmează în satul natal. În 1955 intră în seminarul mic la Alba-Iulia, iar din 1956 la Iaşi, unde urmează şi cursurile teologice. În 1965 este hirotonit preot. Până în 1970 activează ca vicar parohial la Barticeşti şi Rădăuţi. În 1970 vine la Iaşi, ca profesor de teologie morală, iar din 1975 şi ca rector. În 1978, la 21 februarie, papa Paul al VI-lea l-a numit ordinarius ad mutum Sactae Sedis cum munere administratori apostolicis (la dispoziţia Sfântului Scaun, în calitate de administrator apostolic) al Episcopiei de Iaşi După prăbuşirea regimului comunist, a fost numit şi consacrat episcop de Iaşi, la 1 mai 1990.

10. Pr. Ionel Râtan s-a născut la data de 8 februarie 1946. După clasele primare intră în seminarul diecezan, după absolvirea căruia este hirotonit la data de 24 iunie 1971, pentru Arhidieceza de Bucureşti. A activat ca vicar şi paroh în diferite comunităţi. Din 1985 este paroh la Craiova şi decan, unde a desfăşurat şi desfăşoară o activitate complexă, îndeosebi după 1989.

Pr. Gheorghe Istoceanu11. Pr. Iosif Enăşoae s-a născut la data de 21 ianuarie 1953. După clasele şcolii primare, se înscrie la Seminarul diecezan din Iaşi, după absolvirea căruia este hirotonit, în ziua de 29 iunie 1979. Între 1979 şi 1985 a activat când ca vicar, când paroh în Arhidieceza de Bucureşti: Popeşti-Leordeni, Cioplea, Câmpina, Bărăţia, Brăila. În 1985 vine în Dieceza de Iaşi ca paroh la Siret. Din 1988 până în 2000 este paroh de Tămăşeni. În anul Jubileului este transferat la Roma pentru asistenţa spirituală a românilor aflaţi la lucru acolo. Totodată urmează cursuri universitare de spiritualitate. În 2003 revine în Dieceza de Iaşi ca profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi ajutor la Parohia Tomeşti-Iaşi. La 1 ianuarie 2004 este numit şi responsabil al Oratoriului "Dominic Savio" din Iaşi.

12. Pr. Aurel Iştoc s-a născut la 18 iunie 1954. Între 1969 şi 1979 urmează cursurile Seminarului diecezan din Iaşi. Este hirotonit în ziua de 29 iunie 1983. Activează ca vicar parohial la Roman, Săbăoani şi Iaşi. Din 1990 până în 1999 a fost paroh la Săbăoani. La 1 decembrie 1999 este transferat ca duhovnic în seminarul diecezan. La 1 iunie 2003 este numit paroh de Adjudeni.

13. Pr. Ioan Lungu s-a născut la 6 aprilie 1953. Şcoala primară o urmează în satul natal, după care este înscris la Şcoala profesională de Chimie din Piatra Neamţ, la specialitatea operator chimist. Ca absolvent al acestei şcoli e repartizat la Combinatul de Îngrăşăminte Azotoase Piatra Neamţ (1971-1973). Este încorporat pentru serviciul militar între 26.06.1973 şi 14.11.1974, după care se angajează din nou la Combinat (27.11.1974 - 04.10.1976). Din 1976 până în 1984 urmează cursurile seminariale şi teologice, fiind hirotonit la 29 iunie 1984. Între 1984 şi 1990 activează ca vicar parohial la Barticeşti, Dărmăneşti şi Pildeşti. În 1990 i se dă în primire Parohia Corhana. De aici, în 1996 este transferat la Parohia Catolică din Fălticeni.

14. Pr. Adam Andrei s-a născut la 1 decembrie 1958. A fost elev şi student în Seminarul diecezan din Iaşi. La 29 iunie 1986 a fost hirotonit preot pentru Arhidieceza de Bucureşti. Câţiva ani a fost vicar la Constanţa, iar apoi paroh la M. Kogălniceanu. A decedat în urma unui accident auto, în drum spre Bucureşti, la 11 martie 1992. Este înmormântat în cimitirul din Gherăeşti.

15. Pr. Eugen Blaj s-a născut la 28 mai 1960. După absolvirea claselor elementare, este înscris la liceul agronomic, specialitatea mecanic agricol, după absolvire fiind repartizat la TEM Bucureşti, timp de un an. Din 1980 până în 1986 urmează cursurile teologice la Iaşi. Este hirotonit la 29 iunie 1986 împreună cu consăteanul său Iosif Gherghel. După hirotonire este repartizat ca vicar parohial la Răducăneni - Iaşi, iar după trei ani este transferat tot ca vicar parohial la Cioplea, în Bucureşti. Atras de vocaţia misionară, pleacă să lucreze câţiva ani în Mexic, după care cere să se perfecţioneze în acest domeniu într-o universitate papală, în Roma. Din 1999 lucrează ca misionar în Kenya - Africa.

16. Pr. Iosif Gherghel - junior s-a născut în ziua de 12 martie 1960. Cursurile elementare le urmează în satul natal. Se înscrie în seminarul diecezan după absolvirea căruia este hirotonit preot la 29 iunie 1986. După patru ani de pastoraţie ca vicar parohial la Oituz, Geoseni şi Gura Humorului, în 1990 este numit paroh de Cotnari, unde activează şi astăzi cu multă râvnă. Comunitatea catolică din Gherăeşti se poate mândri cu aceşti fii ai săi, binecuvântaţi de Dumnezeu cu darul preoţiei şi chiar al plinătăţii ei (episcopul Petru Gherghel), de 25 de ani responsabil principal al Diecezei de Iaşi.

17. Pr. Mihai Iştoc s-a născut la 5 august 1963. Părinţii Mihai şi Tereza. După şcoala generală urmează patru ani Liceul Economic în Bacău, apoi face un an de specializare la Bucureşti. Lucrează cinci ani ca şi contabil în Roman. În 1987 se înscrie la Institutul Teologic din Iaşi. La 29 iunie 1993 este hirotonit preot la Bacău. Activează ca vicar parohial doi ani la Huşi şi trei ani la Tămăşeni. Din 25 martie 1998 este paroh la Bârgăoani - Neamţ.

18. Pr. Adrian Ciobanu s-a născut la 7 august 1967. Părinţii Pavel şi Tereza. După şcoala generală din satul natal urmează liceul la Săbăoani, profil mecanic. Între 985-1987 prestează serviciul militar. Din 1988 până în 1994 studiază teologia la Iaşi şi este hirotonit preot la 29 iunie 1994, la Iaşi. După hirotonire activează ca vicar parohial, trei ani la Parohia Lespezi - Bacău şi doi ani la Parohia "Sf. Anton" din Iaşi. Din 1999 până în 2001 a fost paroh la Horgeşti - Bacău, de la 19 martie 2001 până în septembrie 2004 a fost paroh la Talpa (jud. Neamţ) şi din 2004 este paroh la Slobozia (com. Bâra, jud. Neamţ).

19. Pr. Claudiu Iştoc s-a născut la 9 februarie 1969. Părinţii Ştefan şi Maria. După absolvirea şcolii generale şi a liceului, satisface serviciul militar, după care se înscrie la Institutul Teologic din Iaşi. În 1995 este hirotonit preot în satul natal Gherăeşti. Activează ca vicar parohial la Adjudeni, timp de cinci ani. În anul 2000 a fost numit paroh al bisericii "Sf. Tereza" din Piatra-Neamţ şi responsabil Caritas al filialei din acelaşi oraş. În prezent este directorul Centrului Misionar Diecezan.

20. Pr. Claudiu Bereş s-a născut la 16 martie 1969. Părinţii Petru şi Francisca. După şcoala generală în satul natal, se înscrie în Liceul din Săbăoani, profil agro-industrial. Din 1987 până în 1988 satisface serviciul militar. În 1990 se înscrie în Institutul Teologic Romano-Catolic Iaşi. În 1997 este hirotonit preot. Activează ca vicar parohial doi ani la Parohia "Sf. Anton" din Huşi şi trei ani la Parohia "Sf. Tereza" din Roman. Din luna mai 2002 este paroh la Vizantea, judeţul Vrancea.

21. Pr. Daniel Diac s-a născut la 22 iunie 1970. Părinţii Anton şi Angela. După absolvirea şcolii generale în satul natal, se înscrie în Seminarul diecezan din Iaşi.(*** studii şi licenţa în drept canonic în Italia) La 24 iunie 1997 este hirotonit preot la Adjudeni. Activează ca vicar parohial un an la Parohia "Sf. Nicolae" din Bacău, doi ani la Parohia "Sf. Petru şi Paul" din Oneşti şi doi ani la Parohia "Sf. Tereza" din Iaşi. Din 2002 activează în pastoraţia unor catolici din Moldova care lucrează în Italia.

22. Pr. Petru Iştoc OFMConv. s-a născut la 18 martie 1969. Frecventează şcoala generală în satul natal, după care se înscrie la Şcoala profesională nr. 2 în Roman, profil mecanic. Lucrează un an în Combinatul Siderurgic din Călăraşi. Între 1989-1990 satisface serviciul militar, după care intră în Ordinul Franciscan Conventual, împlinind cele de cuviinţă pentru formarea monahală: postulandat, noviciat, profesiunea religioasă. Studiile teologice le urmează în Institutul Franciscan din Roman. Este hirotonit la Roman pe data de 22 iunie 1997. Activează ca vicar parohial, un an la Hălăuceşti şi trei ani la Huşi. Începând cu 2001 a fost duhovnic al studenţilor franciscani şi responsabil al Editurii "Serafica" - Roman. De la 1 septembrie 2005 este director spiritual la Postulandatul Franciscan din Huşi, jud. Vaslui.

23. Pr. Dâscă Lucaci Celestin s-a născut la 09 aprilie 1976. A urmat şcoala generală în satul natal. În toamna anului 1990, după căderea regimului comunist a intrat la Seminarul Liceal din Iaşi, pe care l-a absolvit în anul 1994. În toamna aceluiaşi an s-a înscrie la Institutul Teologic din Iaşi, unde a făcut studiile de filozofie. În 1996 i s-a oferit şansa de a continua studiile la Roma. A completat studiile teologice la Universitatea din Lateran şi la Universitatea Gregoriana, unde a luat licenţa în teologie dogmatică. La 24 iunie 1999 a fost sfinţit diacon la Săbăoani, iar la 29 iunie 2000 a fost hirotonit preot în noua catedrală din Iaşi. Din septembrie 2001 activează în dieceza de Feldkirch (Austria). În momentul actual este vicar în parohia Thüringerberg din aceeaşi dieceză.

24. Pr. Adrian Gherghelucă s-a născut la 16 martie 1977. După terminarea cursurilor gimnaziale în şcoala generală din satul natal intră în Seminarul Liceal Franciscan din Roman, pe care îl absolveşte în anul 1995. În toamna aceluiaşi an se înscrie la Institutul Teologic din Iaşi, fiind hirotonit preot la 29 iunie 2001 la Roman. La 1 august 2001 este numit vicar la Parohia Tămăşeni până la 31 august 2005. Începând cu 1 august 2005 este numit paroh la Parohia Bârgăoani.

25. Pr. Daniel Râtan OFMConv. s-a născut la 18 august 1975 şi a fost hirotonit preot la 28 iunie 2003 la Roman. De la 1 august 2005 este director administrativ al Editurii "Serafica", Roman.

26. Pr. M. B. Nu ne uita în rugăciunea ta. Şi noi avem nevoie de gândul tau bun.

27. Pr. Claudiu Hazaparu OFMConv. s-a născut la 26 septembrie 1976 şi a fost hirotonit preot la 17 aprilie 2004 la Roman. A fost formator la Seminarul Liceal Franciscan din Roman. La 1 septembrie 2004 a plecat în Italia unde a primit din partea Excelenţa Sale Mons. Piero Coccia, arhiepiscop de Pesaro, numirea de vicar pentru Parohiile "Sf.Treime" - Case Badioli şi "Sf. Ermete" - Gabicce Monte, la cererea parohului local.

28. Pr. Mihăiţă Blaj s-a născut pe data de 7 octombrie 1978 la Gherăeşti, judeţul Neamţ. A frecventat şcoala generală, clasele I-VIII în localitatea natală, după care a intrat în Seminarul liceal din Bacău. După terminarea liceului, în 1997, şi-a continuat studiile la Institutul Teologic Romano-Catolic "Sf. Iosif" din Iaşi. În anul 2001 a făcut un an de practică pastorală în parohia Slănic Moldova, după care a revenit în seminar pentru anii V şi VI de studiu. În ziua de 7 decembrie 2003 a fost sfinţit diacon, iar la 29 iunie 2004 a primit sfinţirea de preot în catedrala din Iaşi. De la 1 august 2004 este vicar în parohia "Sfântul Mihail Arhanghelul" din Săbăoani.

29. Pr. Iulian Ceobanu s-a născut la 5 decembrie 1977 şi a fost hirotonit preot la 29 iunie 2004 la Iaşi. De la 1 august 2004 este vicar la Parohia Gura Humorului.

30. Pr. Petrică Dăncuţ s-a născut la 24 aprilie 1978, la Gherăeşti, din părinţii Valeria şi Costică. Ciclul primar şi gimnazial l-a absolvit la Şcoala Generală Gherăeşti. În anul 1993 este admis la Seminarul Liceal "Fericitul Ieremia Valahul" din Oneşti, iar după patru ani, după absolvirea liceului, a fost admis în Institutul Teologic "Sf. Iosif" din Iaşi. În perioada 2003-2004 a făcut un an pastoral în Parohia "Oituz". A fost sfinţit diacon la 4 decembrie 2005, în catedrala "Sf. Fecioară Maria, Regină" din Iaşi şi apoi a fost sfinţit preot în ziua de 29 iunie 2006 în aceeaşi catedrală. 

De la 1 august 2006 este vicar la Parohia Adjudeni (jud. Neamţ).

31. Pr. Petru-Sebastian Tamaş s-a născut la 20 noiembrie 1980 din părinţii Petre şi Genoveva. A urmat cursurile Şcolii Generale din Gherăeşti, clasele I-VIII. În vara anului 1995 este admis la Seminarul Liceal "Sf. Iosif" din Bacău, pe care l-a absolvit în 1999. În acelaşi an este înscris la Institutul Teologic "Sf. Iosif" din Iaşi. După ce în perioada 2003-2004 a făcut o experienţă pastorală la Editura "Presa Bună", s-a întors la Seminarul din Iaşi pentru a-şi continua studiile teologice. A fost sfinţit diacon la 4 decembrie 2005, la Iaşi şi apoi a fost sfinţit preot în ziua de 29 iunie 2006 în catedrala nouă din Iaşi. 

De la 1 august 2006 este vicar la Parohia "Sf. Anton" din Iaşi.

32. Pr. Ciprian Andrei s-a născut în ziua de 17 decembrie 1980, din părinţii Ştefan şi Clara. A frecventat şcoala generală, clasele I-VIII, în satul natal, după care în 1995 este admis în Seminarul Liceal "Sfântul Iosif" din Bacău. 

În vara anului 1999, după absolvirea liceului, este admis la Institutul Teologic din Iaşi. În perioada septembrie 2003 - iunie 2004 a făcut un an pastoral în Parohia "Slănic Moldova", după care s-a întors în Seminarul din Iaşi pentru a-şi continua studiile. A fost sfinţit diacon la 4 decembrie 2005 în catedrala romano-catolică din Iaşi.

A fost sfinţit preot pentru Arhidieceza de Bucureşti în ziua de 29 iunie 2006 în catedrala nouă din Iaşi.