Duminică 12 Iulie 2020
Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Repere istorice despre prezenţa dascălilor la Gherăeşti

 

- Catagrafia din iunie 1774 a Ţinutului Roman, Ocolul Mijlocului, menţionează la Gherăeşti, sat aparţinând Episcopiei Romanului ca dascăl pe Ion brat (frate) dascăl, fără a menţiona dacă slujeşte la biserica catolică sau ortodoxă.

- Raportul anonim despre situaţia bisericilor catolice din Moldova din 1776 menţionează satul Ghiriest cu biserică şi dascăl şi o populaţie catolică de 550 de suflete

- Catagrafia din 1820 menţionează ca dascăl la Gherăeşti (ţinutul Neamţ, Ocolul Mijlocului) pe Grigorii şi Iacob dascal Igherescu, fără a menţiona căruia din cele două lăcaşuri de cult aparţin (catolic sau ortodox)

- Comunitatea catolică din Gherăeştii, sat din ocolul Mijlocului, ţinutul Romanului, moşia sfintei Episcopii din Roman, avea ca dascăl în 1831 pe Iacob dascal, sân Sămion Cernăutu, iar clopotar pe Mihai, sân Martincă Andron. O catagrafie din 1832 menţionează la Gherăeşti, ca dascăli bisericeşti pe Iancul, sân Simion Cerneut, <şi> Mihai, sân Mărtin Andrei.În 1836, numele aceloraşi dascăli este redat astfel: Iacob, sin Sămeun Cenăutu, <şi> Mihai, sin Martin Androne. În 1838 şi 1839 era dascăl doar Iacob Cernilicu.

- În 1845 şi 1846 erau menţionaţi ca dascăli la Gherăeşti: Dascal Frenţi <şi> Dascal Petrea Mogopoş, la bisărica catolicească.

- În iulie 1851, domnul Grigore Alexandru Ghica a hotărât ca la bisericile catolice din Moldova să fie scutiţi de dări câte doi dascăli, la fel ca la bisericile ortodoxe. De aceea, vicarul general al Bisericii catolice a întocmit o listă cu dascălii (şi cioclii) de la toate bisericile din Moldova, din care aflăm că în slujba bisericii din Gherăeşti se aflau dascălii Iosef Cillac şi Ignat Buriani şi cioclul Gheorghi Ghergheluca. Acelaşi lucru este atestat şi de catagrafia descoperită în Arhivele Naţionale Iaşi, fond Visteria Moldovei, şi datând din 1852. Astfel, slujeau la biserica catolică din Gherăeşti: Ghirieşti - Iosef Cillac dascalu, Ignat Buriani dascalu, Gheorghi Ghergheluca cioclu.

- 1879: era dascăl la Gherăeşti Gheorghe Cazoni. Gh. Cazoni, născut la 14 octombrie 1856 la Săbăoani. A activat la bisericile din Roman (1868-1877), Gherăeşti (1877-1882) şi Săbăoani (1882-1885). În 1877 episcopul Marangoni i-a acordat certificatul de recunoaştere ca dascăl, iar în 1885 a fost numit dascăl la Iugani.

- Dascălul Mihai Adam Antoci activa la Gherăeşti la sfârşitul secolului al XIX-lea.. Acesta s-a născut la 13 decembrie 1861, a absolvit Şcoala de dascăli de la Săbăoani (1874-1875), primind la absolvire certificatul de dascăl. Până în 1882 a activat la bisericile din Băluşeşti şi Prăjeşti, iar în 1882 a fost angajat la biserica din Gherăeşti.

- în 1901 este menţionat ca dascăl Mihai Antoci

- pe timpul parohului I. Mărtinaş, era dascăl Ioan M. Antoci. Acesta era în viaţă în anul 1967

- ca dascăl la biserica din Gherăeşti a activat vreme îndelungată, din 1932, Vasile Toma. Acesta figurează în statele de plată ale parohiei până la 30 septembrie 1983.

- 1 august 1983 este încadrat ca dascăl Neculai Toma.