Duminică 12 Iulie 2020
Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PUBLICITATE

S.C. ApMed Implant S.R.L. 

Cod fiscal: R14087059. Cont bancar: SV02338162800 BRD Roman 

Bacău: str. Ştefan cel Mare, nr. 24; tel. + fax: 0234-577977 

Roman: str. Griviţei, nr. 3; tel. + fax: 0233-208070 

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Croitorie - Punct de lucru Gherăeşti 

Administratorul firmei ApMed Implant este Iştoc Ioan. 

Produce un nr. mare de articole de vestimentaţie medicală şi echipamente de protecţie, în număr variat de modele şi culori. 

Firma urmăreşte ca în viitor să-şi extindă activitatea de producţie şi cu alte sortimente 

Actualmente sunt 17 de persoane angajate, din localitate.

Brutăria: S.C. SEBIMAR COM S.R.L. 

Adresa: Str. Modovei 

Tel.: 0233-746470; 0233-746414; Mobil: 0723-911082 

Cod fiscal: R7130814

Funcţionează din octombrie 2001 

Patron: Gheţ Iulian 

Angajaţi: 20 (1 contabil, 2 şoferi, 8 brutari, 9 vânzători) 

Puncte de lucru: 8 

Sortimente panificaţie: franzele, colaci, cornuri, cozonaci şi produse de patiserie.

S.C. CAEMI COM S.R.L. 

Tel.+fax: 0233-746229; Mobil: 0726-672927

Firma a fost înfiinţată în anul 1995, director general fiind domnul Daniel Andrei. 

Activităţi de bază: 

- distribuţie materiale construcţii: ciment, var; 

- distribuţie agregate de balastieră; 

- transport intern de mărfuri cu autotrenuri.

BALASTIERA GHERĂEŞTI

S.C. Andbas S.R.L., Sediul la Piatra Neamţ 

Cumpărat la licitaţie din luna octombrie 2001.

Adresa: Str. Moldovei. 

Tel.+fax: 0233-746082; mobil: 0726-672939

Patroni: Andrei Mihai, Andrei Iosif, Andrei Adrian. 

Şef balastieră: Scutaru Valeria (contabil, secretar) 

Laborator: Avram Elisabeta (şef laborator) 

6 sortimente de produse: 1 balast şi 5 sorturi.

Program: 

    luni-vineri: 07.00-15.00 

    sâmbătă-duminică: închis.

Balastiera poate furniza diferite agregate pentru beton (balast, sort: 0-3, 3-7, 7-16, 7-31) şi pentru drumuri (balast - piatră sfărâmată mare, nisip concasat 9-4, pietriş concasat: 4-8, 8-16, 16-31), iar ca material antiderapant sort 0-7.

În unitate funcţionează un număr de 23 angajaţi din Gherăeşti, Pildeşti şi alte sate riverane. Totodată funcţionează ca angajaţi un şef de staţie şi un şef de laborator. Societatea dispune pentru transport de 5 rabe achiziţionate concomitent cu balastiera şi două MAN-uri cumpărate între timp de la diverşi agenţi comerciali. Societatea dispune de staţie de sortare-spălare a prundişului (piatră-nisip) extras din albia râului Moldova.

Balastiera Gherăeşti a fost înfiinţată în anii 70. Imediat după căderea regimului comunist, în 1989, şi în urmă decentralizării unităţilor economice, balastiera Gherăeşti a purtat titulatura de "Moldagremin S.A.", având sediul central în Roman. A funcţionat sub egida acestei firme până la 08.06.2001, când printr-un contract de vânzare-cumpărare, "S.C. Vitalis Com S.R.L." intră în posesia balastierei. Administrator judiciar la data întocmirii actului vânzare cumpărare era "S.C. Gregorean Grecons S.N.C. - Piatra Neamţ", membru al Uniunii Naţionale a practicienilor în reorganizare şi lichidare. Actul s-a încheiat prin Tribunalul Judeţean Neamţ, reprezentanţi legali fiind, din partea vânzătorului, inginerul George Grigorean, iar din partea cumpărătorului, domnul Petru Cocoara. Contractul a fost întocmit în trei exemplare, şi prevedea clauza de lichidare a unităţii, în valoare de 2.695.769.400 lei. Intrau astfel în posesia S.C. Vitalis Com S.R.L. suprafaţa de 45.086.,09 mp., diferite construcţii şi instalaţii, utilaje, mijloace de transport şi alte mijloace fixe, încadrate în şase grupe de vânzare[1].

Doar după câteva luni, la 14 noiembrie 2001, unitatea va intra în posesiunea unei noi societăţi, "Andbas SRL". Iată ce era scris în actul de vânzare cumpărare: 

"Cocoara Petru, în calitate de Unic Asociat al societăţii, declar că vând în numele şi pentru societatea pe care o reprezint, fără nici o rezervă societăţii comerciale "Andbas S.R.L.", cu sediul la Piatra Neamţ, reprezentată prin domnul Andrei Mihai, în calitate de unic administrator cu sediul în Piatra Neamţ: un imobil compus din construcţie cărămidă (birouri, magazie...), centrală termică (..), atelier din cărămidă (...), construcţie din bolţari şi cărămidă, o staţie de sortat balast din beton, un buncăr depozitare balast - din beton (...), un bazin captare apă - din beton (...), imobil situat în extravilanul comunei Gherăeşti, înscris în CF pentru localitatea Gherăeşti, sub nr. 124/N, nr. cadastrei provizoriu 183 - încheiat la 14 noiembrie 2001. 

Redactat la Biroul Notarului Public, Bălan Dorina, cu sediul în Piatra Neamţ (...), în cinci exemplare." 

Societatea a obţinut memoriul tehnic necesar funcţionării, conform legii apelor nr. 107/1996, dobândind autorizaţiile tehnice necesare pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor.

Societatea furnizează diferite agregate unor societăţi precum: Moldomec Iaşi, A.S. Construct Târgul Frumos, IMROM Roman, Moldotrans Iaşi, Tehnotrans Roman (pentru drumuri), Primăria Miroslava (pentru drumuri). Astfel, cu piatra furnizată s-a realizat mixtura de reabilitare la DN2 (contract 506), mixtura pentru stratul de bază al drumului european E85, între localităţile Dumbrava-Castelul de Apă (s-a furnizat nisip 37).

Între realizările firmei se pot numără: asfaltarea a 500 metri drum comunal în intravilanul satului Gherăeşti, precum şi sponsorizarea diferitor activităţi socio-culturale desfăşurată în interiorul şi în afara comunei Gherăeşti (ex. sponsorizarea şi întreţinerea actualei echipe de fotbal care fiinţează în sat - "Biruinţa Gherăeşti", sponsorizarea prin agregate la construcţia monumentului eroilor în anul 2000, precum şi la lucrările de renovare a parohiei romano-catolice Gherăeşti.

[1] Arhiva Balastierei Gherăeşti, dosar vânzare-cumpărare, nepaginat.