Vineri 26 Februarie 2021
Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Fundaţia "Teodora Campostrini"

Cunoscut cu denumirea Institutul Campostrini, el este o congregaţie de drept pontifical şi poartă numele Surorile Minime Carităţii ale Mariei Îndurerate fondat de Teodora Campostrini în 1818.

Teodora Campostrini s-a născut la Verona - Italia pe 26 octombrie 1788. A fost educată într-o familie profund creştină, muncitoare şi cultă. Teodora creştea în timp ce construia personalitatea sa, prin instruirea şi formarea pe care o primea de la propria familie şi de la educatoarele sale. Măreţia Teodorei constă în atitudinea sa interioară de a fi continuu prezentă sie însăşi, atentă la realitatea celorlalţi şi la schimbarea evenimentelor, operând în prezenţa lui Dumnezeu, pe care îl recunoaşte înăuntrul său şi în realitatea înconjurătoare.

Casa din VeronaÎn anul 1818, împreună cu câteva prietene, a decis să trăiască în comunitate; astfel, a fondat o congregaţie. Carisma Institutului cuprinde trei elemente importante: contemplaţie, educaţie, misiune. Tot ceea ce a început Teodora Campostrini continuă azi cu aceeaşi intensitate şi încărcătura spirituală şi găseşte continuitate în răspunsul fidel al tuturor surorilor, toate intenţionate să menţină vii învăţăturile sale şi să potenţieze opera sa. La Verona surorile desfăşoară activităţi formative şi culturale şi se dedică de educarea copiilor de la grădiniţă până la liceu. În anul 2005 Institutul Campostrini a fondat Fundaţia Centro Studi Campostrini, care desfăşoară activităţi culturale în diferite domenii umanistice, filosofice, ştiinţifice, artistico-muzicale, etc.

Sunt deja cincisprezece ani de când noi, Surorile Campostrini, suntem în România. Primii paşi au fost caracterizaţi, mai ales de tentativul de a observa şi de a acorda atenţie la cultura locală, la nevoia de cultură şi de formare pe care lumea o manifesta mai puternic decât necesităţile materiale, la mentalitatea comună, la modul de a trăi credinţa. Străduindu-ne să menţinem un contact demn şi să construim un raport respectuos cu lumea de aici în cadrul carismei şi pornind de la elementul principal al carismei noastre care este educaţia şi care împreună cu celelalte două elemente fundamentale ale carismei, contemplaţia şi misiunea, caracterizează modalitatea noastră de lucru, în orice acţiune, am început activităţile noastre în această realitate românească.

Casa din Tamaseni Institutul Campostrini, prezent deci, în România din octombrie 1991, la Tămăşeni şi apoi la Iaşi, şi acum la Tămăşeni şi la Gherăeşti desfăşoară, la momentul de faţă, o prosperă activitate care s-a caracterizat încă de la început prin munca şi acţiunile educative mai ales în favoarea copiilor şi a tinerilor, pentru a construi o spiritualitate profundă şi caracterizate în acelaşi timp de stimulul interior faţă de misiune la care ne referim ca şi la schimbul de valori cu alte culturi şi ţări din lume. Şi sunt aceleaşi elemente ale carismei, contemplaţia, educaţia şi misiunea, care dau consistenţă şi semnificat existenţei noastre, trăirii noastre şi modului nostru de a lucra şi aici pe pământul românesc: educaţia ca parte integrantă a vieţii, pentru că noi credem că fără educaţie nu există nici un nivel de civilizaţie, în sensul cunoaşterii şi al educării constante pentru schimbare şi ameliorare, contemplaţia ca şi pilastru existenţial pentru că credem deasemenea că fără contemplaţie nu există posibilităţi de a răspunde la nevoile mai profunde ale fiinţei umane care este mereu în căutarea unei condiţii superioare ale aceleia materiale şi misiunea ca element prin care căutăm construirea de relaţii cu ceilalţi la care ne ducem în întâmpinare nu numai pentru a le oferi dar mai ales pentru a construi împreună.

Şi în România, ca şi în Italia, activităţile Institutului Campostrini sunt în mod specific educative. Şi o putem spune şi pentru activitatea de asistenţă infiermiristică şi de oferire a medicamentelor celor mai nevoiaşi sau cu dificultăţi, activitate de care ne-am ocupat pentru câţiva ani. O putem spune mai ales pentru felul în care ne-am ocupat de această activitate încercând în mod particular de a oferi asistenţă bazându-ne pe premisa de a promova toate posibilităţile persoanelor de care ne apropiam şi de a realiza prin intermediul relaţiei posibilităţi de a cunoaşte, de a înţelege, de a învăţa.

Dar atenţia şi proiectele noastre educative s-au îndreptat încă de la început la educarea copiilor, înfiinţând o Grădiniţă chiar în 1992 la Tămăşeni. Acest ambient educativ primeşte mereu tot mai mulţi copii şi oferă instrumente pentru creşterea lor armonioasă şi pentru ca ei să poată învăţa şi dezvolta capacităţile lor. În grădiniţa noastră este acordată atenţie, în mod prioritar, faptului de a putea oferi semnificate pozitive învăţării şi educaţiei, cunoaşterii şi a acelor elemente care sunt utile copiilor. Este promovat lucrul, studiul şi jocul împreună cu colegii şi dezvoltarea capacităţii inteligenţei în armonie cu o bună capacitate de relaţie. În cadrul activităţilor didactice se lucrează urmărind programele ministeriale şi grădiniţa noastră este deja acreditată de autorităţile publice româneşti.

Casa din Gheraesti Răspunzând necesităţilor locului, Institutul Campostrini a primit în casele sale, mai întâi la Iaşi, apoi la Tămăşeni şi acum la Tămăşeni şi la Gherăeşti copii orfani sau care provin din familii cu dificultăţi serioase. La Tămăşeni şi la Gherăeşti sunt prezenţi 25 de copii şi adolescenţi şi alegerea congregaţiei noastre este aceea de a avea un număr redus de copii pentru a le putea acorda îndeaproape toată atenţia necesară. Preocuparea noastră este aceea de le oferi un ambient familiar, dedicându-ne la creşterea lor cu iubire, atenţie la identitatea şi capacităţile fiecăruia. Dedicăm toate energiile noastre şi dragostea pentru ca aceşti copii să poată deveni oameni, adică pentru a construi autonomie de gândire şi de acţiune.

Institutul, atent la nevoile reale ale generaţiei tinere, a actualei generaţii care se străduieşte astăzi pentru construirea viitorului apropiat al ţării, organizează întâlniri de formare spirituală pe teme biblice pentru tinere/i care participând pot să-şi îmbogăţească patrimoniul interior, spiritual şi cultural. Acest lucru ne permite să fim prezente şi să deţinem colaborări şi în localităţi unde nu avem case, cum ar fi Roman, Paşcani, Iaşi şi alte localităţi apropiate acestora. Acordăm atenţie în particular la construirea posibilităţii de a creşte şi de a se maturiza în mod conştient tinerilor şi încercăm să oferim instrumente de cunoaştere care să le permită să continue să caute, să elaboreze, să cunoască, să înveţe de la viaţă şi prin muncă.

După 15 ani de prezenţă la Tămăşeni, ocupate în activitatea educativă în orfelinat şi grădiniţă am dat fiinţă unei activităţi de formare, mai ales în domeniul informaticii, dar nu numai pentru că perspectivele sunt ample, îndreptându-ne mai ales spre tineri, dar şi spre toţi aceia care sunt interesaţi să aibă cunoştinţe cît mai bune în domenii importante tot mai mult în ziua de azi.

Activitati de formare Ne referim la activităţile pe care le-am început, şi anume: întâlniri şi cursuri de formare în domeniul informaticii, exercitări per calculator. Ele sunt caracterizate mai ales de aspectul cultural pentru elaborarea unui proiect de formare umană care să înalţe demnitatea persoanei convinse că atunci când persoanele nu reuşesc să progreseze şi să crească în umanitate, nu este pentru că nu sunt capabile, dar pentru că nu au acces la acele instrumente şi la acele informaţii care le-ar permite să acţioneze în orice moment sau situaţie cu cunoştinţele avute şi să crească din punct de vedere uman şi spiritual. În colaborare cu Fundaţia Centro Studi Campostrini din Verona realizăm întâlniri, cursuri, activităţi de formare în domeniile cultural, relaţional şi mai ales în domeniul informaticii. Cursurile de informatică sunt pregătite de un grup de surori şi de persoane competente în Italia şi se realizează în modalitatea formării on-line sau la distanţă în clasa dotată cu calculatoare care au acces la internet dar dispunând de prezenta în clasă a surorilor românce formate în acest domeniu al informaticii. Centrul din Gherăeşti a fost acreditat ca Centru de Testare ECDL de către ECDL România, organizaţia autorizată la nivel naţional şi internaţional să acrediteze centre pentru ca acestea la rândul lor sa poată ceritifica personale interesate cu Permisul european de conducere al calculatorului. Obiectivul său principal este acela de a oferi posibilităţi de formare şi instruire mai ales tinerilor în ceea ce priveşte noile tehnologii. Centrul realizează acest lucru dispunând de o sală de clasă de informatică, de un software pentru formarea on-line: www.e-duco.it/rom şi a centrului de testare acreditat la nivel european pentru certificarea şi obţinerea permisului european de conducere al calculatorului ECDL. Sala de clasă se află în casa de proprietate a Fundaţiei T. Campostrini la Gherăeşti Neamţ, dispune di 15 calculatoare performante şi de conexiune Internet prin satelit. Centrul a început activitatea sa în mod intens cu cursuri de informatică de baza pentru obţinerea permisului european de conducere al calculatorului ECDL în octombrie 2006. Participarea la cursuri prevede frecventarea lecţiilor de două ori pe săptămână de durata de unei ore şi jumătate fiecare. Numărul maxim de participanţi la un curs este de 14 persoane. În fiecare lună organizăm şi o sesiune de examene ECDL. La Centru lucrăm mai ales pentru a depăşi doar transmiterea de cunoştinţe pentru a promova un proces de cunoaştere şi de înţelegere a propriilor capacităţi şi importanţa din punct de vedere profesional al formării continue şi de calitate.

Încercăm să depăşim modalităţile şi metodologiile finalizate la transmiterea în mod unilateral a unor noţiuni şi cunoştinţe statice. De asemenea, încercăm să favorizăm şi să stimulăm procesul de meta-cunoaştere introducând şi solicitând participanţii la o colaborare activă în cadrul proceselor de formare şi instruire, procese care să le permită acestora să înţeleagă şi să cunoască potenţialul de capacităţi pe care îl deţin şi importanţa pentru o viaţă profesională de calitate a unui continuu itinerar de formare astfel încât competenţele să corespundă cât mai mult cerinţelor prezentului. Un alt obiectiv primar îl constituie promovarea formării unei capacităţi critice a cursanţilor în aşa fel încât aceştia să poată estima pozitiv şi să-şi însuşească o buna capacitate de a lua iniţiativa, capacitate care să contribuie la creşterea lor profesională. Atenţia este deci îndreptată spre construirea de itinerare de formare şi cursuri care permit creşterea şi conştientizarea în rândul tinerilor şi în general, în rândul tuturor acelora care sunt interesaţi să-şi însuşească şi să se deprindă prin intermediul instrumentelor utile realizării persoanei. Deprinderea şi însuşirea capacităţilor critice conduce la folosirea instrumentelor în aşa fel încât să se poată învăţa a învăţa şi să se aibă posibilitatea creării unor spaţii de viaţă care favorizează munca şi viaţa însăşi.

Activitati de formareCentrul pune deci la dispoziţia tuturor celor interesaţi personal competent şi calificat, sala de calculatoare, software-ul de formare şi cursuri a căror lecţii se desfăşoară pe calculator cu prezenţa şi îndrumarea unui formator. De asemenea pune la dispoziţie materiale pregătitoare acreditate pentru cursuri şi multă flexibilitate în organizarea cursurilor şi a sesiunilor de examinare.

La centrul din Gherăeşti mulţi tineri şi nu numai, beneficiază de o formare calificată şi ameliorează competenţele lor. Accesul prin satelit la Internet va permite tinerilor de aici care nu folosesc internet din cauza modestului cablaj din ţară, mai ales într-o zonă rurală ca aceea în care ne aflăm, să se folosească de resursele informaticii pentru a lua permisul european ECDL şi pentru alte oportunităţi de formare tehnică, socială şi culturală.

Pregătirea în vederea certificării ECDL se poate realiza şi în mod individual studiind pe manualele acreditate de ECDL România, manuale per care Centrul nostru le pune la dispoziţie în sala de lectură a bibliotecii sale sau participând la cursurile pe care Centrul le organizează.

Tot la Gherăeşti dispunem de o bibliotecă care numără 2000 de cărţi de literatură, eseuri de istorie, filozofie, ştiinţe umanistice, romane, naraţiune, enciclopedii, dicţionare, abonamente lunare la şapte reviste în domeniul istoric, ştiinţific, informatic, cultural şi fotografie cum ar fi: Historia, National Geographic, Dilematica, PC-Magazine, Computer bild, Photo şi Descoperă România. Accesul la bibliotecă este liber.

Persoane competente sunt la dispoziţia dumneavoastră pentru orice fel de informaţie în ceea ce priveşte cursurile, modalităţile de formare, examinările şi certificările ECDL, înscrierile şi altele.

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Fundaţiei: 

Strada Cobzaru, nr. 21 - 617205, Gherăeşti-Neamţ; 

tel. 0233746480.

Detalii se pot citi şi pe: www.ecdl.org.ro

Vezi şi siteul fundaţiei T. Campostrini

VĂ AŞTEPTĂM! 

Trimite comentariul sau sugestia ta la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.