Duminică 12 Iulie 2020
Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bibliotecar

Bereşoaie Roxana - Crina (2009 - ...)

Bereşoaie Maria (1990 - 2009) 

Nr. de volume: 14.134 (în ianuarie 2004) 

Program: 

    luni-vineri: 08.00-12.00; 13.00-17.00 

    sâmbătă-duminică: închis 

Înfiinţare: 1960

Scurt istoric 

Biblioteca şcolară 

Existenţa unei biblioteci în Gherăeşti este legată, în mod evident de existenţa unei şcoli. Deschiderea în 1858 a şcolii primare nu a deschis încă destule perspective pentru înfiinţarea unei biblioteci. În dersul anilor, comitetul de conducere al şcoliireuşeşte să adune mai multe materiale didactice care să fie de un real folos în educarea şcolarilor.

La sfârşitul secolului al XIX-lea inventarul şcolii cuprindea următoarele obiecte: 

"- Atlase geografice după L. Bonefont, dat de stat în 1867. 

- Una hartă geografică a României, de Laurian, dată de stat în 1872. 

- Două hărţi ale României, format mic, date de stat. 

- Un planiglob terestru. 

- Una balanţă zecimală. 

- Una cutie cu zece măsuri greutăţi de alamă de un kilogram în jos date de stat în 1887. 

- 18 tablouri intuitive, editura Socec, încadrate în rame cu sticlă, date de stat în 1889. 

- Un tablou de măsuri şi greutăţi metrice, dat de stat în 1890. 

- Una cutie cu compasuri date de stat în 1892. 

- Un program analitic cartonat şi un orar de perete, date de stat în 1893. 

- Harta României de Bejan. 

- Harta Europei de Paterman. 

- Harta Judeţului Roman de maior Maiorescu. 

- 10 fire metru de lemn." 

În 1891 s-a organizat în cadrul şcolii din Gherăeşti şi prima mică bibliotecă compusă din 36 de cărţi, care avea să se îmbogăţească cu noi achiziţii de volume în prima jumătate a secolului al XX-lea. 

În preajma celui de-al doilea război mondial şcoala şi-a amenajat chiar un mic muzeu şcolar. În decursul anilor a reuşit să-şi amenajeze o mică bibliotecă şcolară, care în 1923 dispunea de 180 de volume, iar în 1939 de 400 de volume. 

Biblioteca şcolii a fost condusă tot timpul de directorul şcolii, acesta punând la dispoziţia elevilor cititori cărţile solicitate, în special poveşti şi snoave. Nu cunoaştem astăzi inventarul conţinând titlurile volumelor primei biblioteci a şcolii. Ştim însă că în 1932, directorul Alex. Urziceanu aprecia la 50% procentul cărţilor "inutile" din biblioteca şcolară. 

Biblioteca şcolii a continuat să funcţioneze până în ziua de astăzi, fiind îmbogăţită cu volume noi, necesare bunei educaţii a şcolarilor

Biblioteca comunală 

În cele peste două decenii de existenţă a Căminului Cultural "Constantin Gheorghiu", înfiinţat în 1923, activitatea acestuia a fost centrată pe două direcţii: una culturală, iar cealaltă legată de bibliotecă. În decursul timpului biblioteca a fost dotată cu un număr însemnat de volume, puse la dispoziţia sătenilor. Nu s-a înregistrat însă niciodată un număr prea mare de cititori datorită numărului scăzut de ştiutori de carte, dar şi pentru că populaţia rurală nu manifesta apetenţă pentru lectură. Biblioteca populară comunală, adăpostită în cancelaria şcolii, deţinea în 1934 un număr de 120 de volume. 

Între anii 1955 şi 1960 a fost construită clădirea actualului cămin cultural din Gherăeşti, clădire care găzduieşte o bibliotecă, ce dispune în prezent de un număr de 14 000 volume. Registrele de intrare-ieşire şi dosarele existenta în arhiva acestei biblioteci menţionează că la 27 septembrie 1961 era bibliotecară la Gherăeşti doamna Tatiana Botoşanschi. Au mai funcţionat ca bibliotecari: Ciobanu Tereza, Victoria Iştoc şi Dumitru Blaj. 

Raportul pe 2002 al bibliotecarului Maria Bereşoaie prezenta următoarea situaţie a bibliotecii: 

- Volume şi periodice: 13.424 (abonament la două periodice) 

- Achiziţie cărţi: 565 (303 din finanţe de la buget şi 262 din alte surse) 

- Utilizatori activi 630 

- Noi înscrişi 78 

- Vizaţi 552 

- Tranzacţii 7.108 

- Vizite la bibliotecă 6.128 

- Populaţia comunei 6.675 

- Venituri 89.783 

- Cheltuieli - pentru personal 60.552, material pentru achiziţii 18.575. Total=86.633 

Număr de metri liniar de raft = 196. Intraţi în 2002 - 9 metri cu acces liber. 

Număr de titluri 9.457 (300 noi, adică din 2002), iar numărul de inventar în 2002 ajunsese la 25.745 (18.12.2002).